Economia


Comuna Bucşani dispune de o suprafaţă totală de teren de 5809 ha defalcat după cum urmează:
-2748 ha teren arabil
-447 ha păşuni
-5 ha fâneţe
-24 ha vii,rezultând un total agricol de 3224 ha
-1992 ha păduri
-202 ha ape
-100 ha drumuri -căi comunicaţii
-232 ha terenuri ocupate cu construcţii
-59ha terenuri neproductive rezultând astfel un total de 2585 ha terenuri neagricole.

Activitate principale sunt agricultura, extractia titeiului, comert, etc.
Pe teritoriu comunei Bucsani exista retele publice de alimentare cu apa potabila, gaze naturale, iluminat public.
Pe raza comunei Bucşani, există Centrul de Asistenţă Medico- Socială Bucşani, instituţie cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local Bucşani, cu capacitate de 60 de paturi.
Structura sanitară este compusă din 2 dispensare umane unde funcţionează trei cabinete medicale. De asemenea, există o farmacie, o unitate sanitar -veterinară.
Alte unităţi economice: apr. 30 societăţi comerciale, apr. 75 agenţi economici, PFA, Intreprinderi Individuale, Intreprinderi Familiale.
Pe raza comunei există punct de lucru al OMV Petrom unde funcţionează apr. 100 de sonde si alte obiective petroliere.
Exista doua balastiere cu resurse minerale (nisip, pietris si alte agregate minerale).
Există reţea telefonică digitală a Romtelecom cu fibra optica.
Există reţea de cablu TV în satele Bucşani, Hăbeni şi Racoviţa.

RETEAUA DE DRUMURI:

Drumuri nationale: Teritoriul comunei Bucşani este străbătut de D.N.72 Targoviste-Ploiesti.
Drumuri judetene: D.J. 720 A pe o distanţă de 9,8 km
D.J.711 pe o distanţă de 7 km
Drumuri comunale: D.C. 51 pe o distanţă de 3 km - drum asfaltat;
Apr. 28 km drumuri comunale locale incluzand DC 51 si strazi.
Apr. 75 % din drumurile comunale si strazi sunt asfaltate, fiind intr-o stare foarte buna, diferenta fiind cuprinse in proiecte locale de modernizare in urmatoarea perioada.