Hotarari 2017

 
 
Hotarari Consiliul local an 2017
 
Nr. HCL /data Titlul Hotararii
26/31.03.2017 luarea unor măsuri de închiriere a unor suprafețe de pășune din izlazul comunal
25/31.03.2017 încetarea unui contract de închiriere pentru pajiște din izlazul comunal
24/31.03.2017 actualizarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă și a Regulamentului de Organizare și Funcționare
23/31.03.2017 aprobarea bugetului comunei Bucșani, județul Dâmbovița pe anul 2017
și estimări pentru perioada 2018-2020
22/31.03.2017 aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2016
21/31.03.2017 aprobarea utilizării excedentului bugetar existent la data de 31.12.2016
20/14.03.2017 aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici estimaţi, a devizului general estimativ şi a cheltuielilor de cofinanţare estimate pentru obiectivul ,,Extindere iluminat public in comuna Bucsani , județul Dâmbovița" propus spre finanţare din Programul Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin O.U.G. 28/2013
19/14.03.2017 aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici estimaţi, a devizului general estimativ şi a cheltuielilor de cofinanţare estimate pentru obiectivul ,,Reabilitare, Extindere si Dotare Gradinita cu Program Normal Racovita, comuna Bucsani , județul Dâmbovița" propus spre finanţare din Programul Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin O.U.G. 28/2013
18/14.03.2017 aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici estimaţi, a devizului general estimativ şi a cheltuielilor de cofinanţare estimate pentru obiectivul ,,Reabilitare, Extindere si Dotare Gradinita cu Program Normal Habeni, comuna Bucsani , județul Dâmbovița" propus spre finanţare din Programul Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin O.U.G. 28/2013
17/14.03.2017 aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici estimaţi, a devizului general estimativ şi a cheltuielilor de cofinanţare estimate pentru obiectivul ,,Reabilitare, Extindere si Dotare Gradinita cu Program Normal Bucșani, comuna Bucsani , județul Dâmbovița" propus spre finanţare din Programul Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin O.U.G. 28/2013
16/14.03.2017 aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici estimaţi, a devizului general estimativ şi a cheltuielilor de cofinanţare estimate pentru obiectivul ,,Construire sediu primărie în comuna Bucșani, județul Dâmbovița" propus spre finanţare din Programul Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin O.U.G. 28/2013
15/14.03.2017 aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici estimaţi, a devizului general estimativ şi a cheltuielilor de cofinanţare estimate pentru obiectivul ,,Reabilitare, Extindere si Modernizare Camin Cultural Bucsani , comuna Bucsani , județul Dâmbovița" propus spre finanţare din Programul Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin O.U.G. 28/2013
14/13.02.2017 aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017
13/13.02.2017 aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico- economici reprezentand noua valoare a investiției , compusă din valoarea serviciilor /lucrărilor executate decontate sau nedecontate până la 31.12.2016 și valoarea rest de executat si a cofinantarii de la bugetul locala pentru investiţia "Reabilitare, extindere şi dotare Dispensar medical in comuna Bucşani, sat Bucşani, judeţul Dâmboviţa "
12/13.02.2017 aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico- economici cu TVA 19%,a cofinantarii de la bugetul local si a devizului general actualizat cu TVA de 19%, pentru investiţia"Modernizare drumuri de interes local pe o lungime de 3 km, an III comuna Bucşani, judeţul Dâmboviţa"
11/13.02.2017 implementarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Bucsani, judetul Dâmbovita"
10/13.02.2017 aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție) actualizate pentru proiectul: „Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Bucsani, judetul Dambovita"
9/26.01.2017  luarea unor măsuri de încetare a unor contracte de închiriere pentru pajiști din izlazurile comunale
8/26.01.2017 aprobarea criteriilor si procedurii pentru ocuparea functiei de administrator public al Asociatiei „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita"
7/26.01.2017 aprobarea cotizației comunei Bucșani la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deşeurilor Solide în Judeţul Dâmboviţa, pe anul 2017
6/26.01.2017 propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe anul 2016 a secretarului comunei Bucșani, județul Dâmbovița
5/26.01.2017 stadiul completării registrelor agricole și stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere, pentru perioada 2015-2019
4/26.01.2017 închirierea prin licitație publică a unui spațiu din clădirea fostă "Centru de Sănătate", proprietate publică a comunei Bucșani
3/26.01.2017 aprobarea planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru persoanele beneficiare de ajutor social
2/26.01.2017 luarea unor măsuri referitoare la contribuția lunară a beneficiarilor la cheltuielile Centrului de Asistență Medico-Socială Bucșani pentru anul 2017
1/09.01.2017 aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare